GEYVE HABER İnternet Gazetesi - Geyve Haber, Medya, Gazete - Güncel - Politika - Siyaset - Spor - Ekonomi - Yaşam - Eğitim - Kültür - Sağlık - Forum - Blog
geyve_hassu.swf
Güncel
Politika
Ekonomi
Eğitim
Kültür
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Spor
Sakarya
Türkiye
Dünya
Duyuru
Foto Galeri
Üye Kayıt
GEYVE HABER Üyelik Sözleşmesi
GEYVE HABER'e hoş geldiniz!

GEYVE HABER web sitesini ziyaret ederek ve/ya GEYVE HABER üyesi olarak, GEYVE HABER web sitesinin kullanım koşullarının tamamını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı; bu sayfada belirtilen ve GEYVE HABER web sitesinde belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi ve onayladığınızı kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi açıkça beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

GEYVE HABER kullanım koşulları bu sayfada yer almaktadır. GEYVE HABER İnternet Gazetesi, bu sayfada ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere herhangi bir zamanda bu koşullarda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

GEYVE HABER kullanıcıları ve üyeleri, www.geyvehaber.com adresine her yeni girişlerinde, güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar. Bu nedenle lütfen “GEYVE HABER Üye Kayıt” sayfasını düzenli olarak takip ediniz.

GEYVE HABER kullanıcıları ve üyeleri, güncellenen sözleşme maddelerini uygun bulmamaları durumunda, diledikleri zaman GEYVE HABER üyeliğini bitirebilirler ve/veya GEYVE HABER web sitesini kullanmaktan vazgeçebilirler. GEYVE HABER kullanıcıları ve üyeleri, bu konuda GEYVE HABER İnternet Gazetesi.’nden herhangi bir hak talep edemezler.

GEYVE HABER Kullanım Koşulları’nı ihlâl etmeniz durumunda GEYVE HABER üyeliğinize ve/veya yazarlığınıza son verebilir; kişisel sayfanızı kapatabilir; yazılarınızı yayından kaldırabilir ve/veya aleyhinize dava veya hukuki takip yoluna gidebilir.

1. GEYVE HABER, hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılamaz. Ayrıca GEYVE HABER altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem de yapılamaz.

2. GEYVE HABER web sitesinin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri adına Enes ÇINAR’a aittir. GEYVE HABER kullanıcıları ve üyeleri, GEYVE HABER web sayfasını veya içindekileri izlemek ve/ya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden GEYVE HABER'ın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

3. GEYVE HABER kullanıcıları ve üyeleri, GEYVE HABER web sitesinin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacaklarını, siteye yetkisiz olarak bağlanmayacaklarını ve işlem yapmayacaklarını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacaklarını veya bunları kullanmayacaklarını kabul ederler. Aksi takdirde GEYVE HABER'ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıdan aynen rücu edilir.

4. GEYVE HABER kullanıcıları ve üyeleri, telif hakkına konu olan bilgi ve materyalleri açık bir izin almadan, geçerli bir savunması veya haklı bir sebebi olmadan yasadışı yollarla iletmek amacıyla GEYVE HABER web sitesini kullanamaz. Siteye makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan veya benzeri içerik koyan kullanıcılar, siteye yükledikleri içeriğin üçüncü şahısların telif haklarına veya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediğinden emin olmalıdırlar. GEYVE HABER kullanıcıları ve üyeleri, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde GEYVE HABER'ın bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için kullanıcıya rücu edilir.

5. GEYVE HABER kullanıcıları ve üyelerinin, GEYVE HABER web sitesini yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin GEYVE HABER'e bildirimde bulunması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili kullanıcının ikrarıyla sabit olması halinde, ihlâlde bulunan kullanıcının siteye erişim ve/veya siteyi kullanım hakları iptal edilir. GEYVE HABER'ın ileri sürülen hak tecavüzü veya hak ihlâlinin gerçekten yapıldığını kendi teknik olanakları ile şüphelenmesi halinde, kendi mutlak takdirine göre, o kullanıcının siteye erişim veya siteyi kullanım haklarını böyle bir bildirim, mahkeme kararı veya ikrardan önce iptal etme hakkı saklıdır.

6. GEYVE HABER kullanıcıları ve üyelerinin, GEYVE HABER web sitesini başka bir siteye bağlanmak amacıyla ya da siteye içerik ve/veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, siteyi kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceklerini ve onların bu zararlarını gidereceklerini kabul ederler.

7. ANKAmedya Reklam  Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri, GEYVE HABERweb sitesinin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri, GEYVE HABER kullanıcılarının ve üyelerinin, GEYVE HABER web sitesinden yükledikleri dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, GEYVE HABER web sitesinin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

8. GEYVE HABER üyeleri, kendilerine tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremezler. Aksi halde GEYVE HABER'ın söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. GEYVE HABER üyelerinin GEYVE HABER üyeliğiyle sahip oldukları kullanım hakkı sadece kendilerine aittir, başkalarına devredilemez.

9. GEYVE HABER yazarı olarak kabul edilen kullanıcı, GEYVE HABER web sitesinde uygunsuz ve/veya Türkçe’nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlayamaz. GEYVE HABER., kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği yayınlamama ve / veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

10. GEYVE HABER yazarlığına kabul edilen kullanıcılar, yazılarını ağırlıklı olarak sayfalarını oluştururken belirttikleri konuda yazacaklarını ve özel hayatlara ilişkin uygunsuz yayın yapmayacaklarını taahhüt etmiş olurlar. GEYVE HABER, buna aykırı davranan kişilerin yazılarını / yorumlarını yayınlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.

11. Bunun haricinde, GEYVE HABER dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı hizmetini geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. GEYVE HABER, kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin yazılarını ve/veya yorumlarını yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir.

12. GEYVE HABER kullanıcıları ve üyeleri, GEYVE HABER web sitesine gönderdikleri her tür içeriğin doğruluğunu, fotoğrafların konuyla bağlantılı olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa yer vermeyeceklerini, yayınlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin GEYVE HABER ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendilerini bağlayacağını kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından GEYVE HABER'a karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendilerine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13. ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri’nin her zaman, tek taraflı olarak GEYVE HABER web sitesini sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır.

14. GEYVE HABER, kullanıcı ve üyelerinin bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcı ve üyelerinin yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı ve üyeler, bu hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabilecekleri zararlarla ilgili olarak ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri.’den herhangi bir tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmişlerdir.

15. GEYVE HABER web sitesine üyelik başvurusunda bulunmak, GEYVE HABERyazarı olmanın ön koşulu olmakla beraber yeterli koşulu değildir. GEYVE HABER yazarı olmak için başvuru işlemlerini tamamlayan kullanıcıların başvuruları GEYVE HABER tarafından değerlendirilir; sadece uygun görülen yazarlar GEYVE HABER sitesi yazarı olarak kabul edilir. GEYVE HABER web sitesine gönderilen her tür içerik, editör onayından geçtikten sonra GEYVE HABER sitesinde yayınlanmaya başlar. Şu kadar ki, GEYVE HABER kendi belirlediği ve sadece uygun gördüğü GEYVE HABER yazarının gönderdiği içeriği önce yayına alma ve yayın sonrasında yapılan editör kontrolünde gerekli görüldüğü takdirde söz konusu içeriği yayından kaldırma hakkını haizdir.

16. GEYVE HABER, kayıtlarını eksik giren üyelerin ve/veya blogunun GEYVE HABER web sitesinin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. Ayrıca GEYVE HABER, belirli zaman dilimi boyunca güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir.

17. GEYVE HABER kullanıcıları ve üyeleri, GEYVE HABER web sitesini değer yaratacak bir içerik üretmeksizin, sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, bu site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri, kendi kişisel takdirine göre, GEYVE HABER web sitesini bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklere son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir.

18. ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri, GEYVE HABER üye sayfalarında çeşitli formatlarda tanıtım veya reklam görüntüleri, yazıları veya bağlantıları yayınlama hakkına sahiptir. ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri, dilediği üye veya üye grupları için reklam uygulaması yapabilir veya yapmayabilir.

19. GEYVE HABER, kullanıcılarının ve üyelerinin sağladıkları içerikleri, www.geyvehaber.com bünyesinde çeşitli sayfalarda ön plana çıkarılabilir veya çıkarılmayabilir.

20. GEYVE HABER yazarı, kişisel GEYVE HABER sayfasını kapatırsa, o güne kadar ürettiği içeriğin GEYVE HABER tarafından kullanım hakkı saklı kalacaktır.

21. Yazar, yazmış olduğu yazılar ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeksizin, yazılarının Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarının ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri'ne herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmaksızın devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın ANKAmedya Basın Grubu internet siteleri, gazeteleri ve her türlü iletişim araçları yayınlarında ve ayrıca yayınmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri, GEYVE HABER sitesinde yayınlanan her çeşit yazıyı, özgün eseri, yayınlarında, yayınlayacağı kitap, dergi, gazete ve benzeri süreli ve süresiz yazılı basın araçlarında kullanma hakkına sahiptir.

22. ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri, GEYVE HABER kullanıcıları ve üyelerinin, GEYVE HABER web sitesini ve altyapısını yukarıda belirtilen şartlara ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri, GEYVE HABER Kullanım Koşulları’nda öngörülen tedbirleri de almak hakkına sahiptir.

23. Yukarıda belirtilen maddelerden bir ya da bir kaçını ihlal eden GEYVE HABER kullanıcıları ve üyeleri, bu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumludurlar. Ayrıca bu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde ANKAmedya Reklam Tanıtım ve Haberleşme Hizmetleri’nin kullanıcıya karşı bu koşullara uyulmamasından dolayı tazminat hakkı saklı olacaktır.

24. GEYVE HABER kullanıcıları ve üyeleri, GEYVE HABER web sitesini kullanmakla, site hakkında veya site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar

 
 


 

2006 - 2014 © Geyve Haber
Web sitemizdeki içeriğin tamamının ya da bir kısmının izinsiz kullanımı yasaktır. Hak ihlali sonucu yasal mercilere başvurulacaktır
En iyi görüntü için 1280 X 1024 ekran çözünürlüğü ve IE8  tavsiye ediyoruz..