AİLE BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam, güzel, samimi, yapıcı ve olumlu iletişimle mümkün olur. Aile içinde sevginin, işbirliğinin, huzurun ve birlikteliğin sağlanması ve pekiştirilmesi yapıcı ve güzel iletişimle mümkün olur. İnsanın olduğu her yerde problemler olabilir; bu, gayet doğaldır. Problemler sabırla, hoşgörüyle, fedakarlıkla, güzel iletişimle çözülür.

İletişim, kişiler arasında duygu, düşünce, haber ve bilgi aktarımıdır.

 İletişimin birçok çeşidi vardır. İletişim sadece sözle olmaz; yazıyla, hareketlerle, Jest ve mimiklerle de iletişim kurulur ve desteklenebilir. Hatta bazen jest ve mimikler, hareketler daha etkili ve daha anlaşılır olur. Bir bakışın, bir duruşun, oturuş şeklinin… bir anlamı vardır. Buna da beden diliyle iletişim denir.

İnsan ilişkileri iletişimle başlar, iletişimle sürdürülür ve sonlandırılır. İletişim, işbirliğine yol açabileceği gibi işbirliğini kesebilir, çatışmaya yol açabilir veya tam tersi, süregiden çatışmayı sonlandırabilir.

Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam, güzel, samimi, yapıcı ve olumlu iletişimle mümkün olur.

Aile, anne – baba ve çocuklardan oluşan, biz duygusu taşıyan, toplumun temeli olan, birincil gruptur. Aile, özel alandır, mahremiyet alanıdır; dinlenme, rahatlama, beslenme, barınma mekanıdır. Aile, üyeleri için, toplum için kutsaldır. Toplumda ailenin yerini doldurabilecek başka bir kurum yoktur.

Devletler, öneminden dolayı aileyi koruyucu kanunlar çıkarırlar. Aile, kanunla kurulur ve korunur. Devletlerin ve toplumun devamı, aile bağlarına bağlıdır. Ailelerde problem varsa toplumda problemler (toplumsal sorunlar) oluşacaktır. Aile yıkılırsa hele hele aile yıkımları yaygınlaşırsa toplum çözülmeye ve çökmeye yüz tutar; toplumun ve bireylerin geleceğine yönelik kaygılar artar.

Aileyi kurmak kolay aile birlikteliğini sürdürmek zordur; çünkü sabır ister, hoşgörü ister, emek ister. Ailenin mutluluğu, huzuru ve devamı, anne ve babaya, anne ve babanın tavırlarına bağlıdır. Aile, fedakarlık ister.

Aile içinde sevginin, işbirliğinin, huzurun ve birlikteliğin sağlanması ve pekiştirilmesi iletişimle mümkün olur; var olan aile bağları olumlu, güzel iletişimle daha da güçlendirilip, geliştirilebilir. Ailedeki güzel/ olumlu iletişim, özellikle çocukların gelişimine, başarısına, ruh sağlığına ve mutluluğuna olumlu etki ve katkılar yapar.

İnsanın olduğu her yerde problemler olabilir; bu, gayet doğaldır. Problemler sabırla, hoşgörüyle, fedakarlıkla, güzel iletişimle çözülür. Ailede de problemler olabilir; bu problemlerin çözümü için kısa, etkili ve pratik bazı öneriler şöyle sıralanabilir:

-Duygu ve düşünceler, abartılmadan ortaya konmalıdır. Eksikler ve hatalar abartılmamalı, büyütülmemeli, yardımlaşarak giderilmeye ve çözülmeye çalışılmalıdır. Şikayet etme ve sızlanma, sorun çözmez.

-Karşılıklı kişilik hakları ve saygı gözetilmeli, kırıcı, yıkıcı olmaktan kaçınılmalıdır. Aile fertlerinin de ‘‘kul’’ olduğu hatırlanmalı, kul hakkı çiğnenmemelidir! Sorunlar, anlayışla, sabırla, hoşgörüyle çözülürse iyi olur, kalıcı olur; aile fertlerine yakışan budur.

-Doğru bile olsa sert söz, kırıcıdır, inciticidir, üzücüdür; sert söz ve tavır, yapıcı değil yıkıcı, küstürücüdür; bundan kaçınmak gerek!

-Karşıdaki iyi/ sabırla dinlenilmelidir; dinleme eksikse veya yoksa anlaşma mümkün olmaz. Yabancıları dinlediğimiz kadar aile üyelerini de dinlememiz gerekir; yabancılardan ziyade aile fertlerinin dinlenmesi esastır, daha önemlidir.

-Kimse, kimseyi başkasıyla kıyaslamamalıdır. Kimse, kendisinin başkasıyla kıyaslanmasından hoşlanmaz. Kıyaslama, kıyaslanan kişileri farkında olmadan birbirine düşman edebilir. Kıyaslama, genellikle fayda sağlamaz; kalpleri soğutur.

-Olumlu, yapıcı, iltifat edici, uzlaşmacı dil kullanmaya özen gösterilmeli; olumsuz, yıkıcı, kırıcı, suçlayıcı dil terk edilmelidir. Bunun için de sabır gereklidir; yabancıya gösterdiğimiz sabrı, aile üyelerine de göstermek gerekir.

-Televizyona, internete, arkadaşlara değil aile üyelerine daha fazla vakit ayrılmalı, aile üyeleriyle daha etkin, daha hoş vakitler geçirilmeli; buna gayret edilmeli, bunun için fırsatlar oluşturulmalıdır. Aile fertleri, televizyonu değil birbirlerini daha çok dinlemelidir; internete (bilgisayara, cep telefonuna) değil aile fertlerinin yüzüne çokça ve hoşça bakmak gerek.

-Ailenin birlikte yapabileceği etkinlikler (birlikte kitap okuma, akşam yemeğini veya kahvaltıyı birlikte yeme, ailece birlikte oyun oynama, hep birlikte komşu veya akraba ziyareti vs) olmalıdır; bu etkinlikler aile üyeleriyle birlikte planlanmalıdır. Ailenin birlikte yaptığı etkinlikler, aile bağlarını ve birlikteliği pekiştirecek, kaynaştıracaktır.

- Eşimizin veya çocuğumuzun bizi mutlu edecek davranışlarda bulunmasını beklerken/ beklemekten ziyade bizler de onları mutlu edecek davranışlarda bulunmalıyız. Yapılan yardımlara, hizmetlere teşekkür ve tebessüm etmek gerek.

- Eşinize değer verir, sevgi gösterirseniz bundan en çok mutlu olacak olan, çocuklarınızdır; bunu, asla unutmayın.

- Eşler arasındaki tartışmalar, en çok çocukları mutsuz ve huzursuz eder; çocukların özgüveni kaybolur, gelecek kaygısı artar ve okul başarısı düşer. Eşler arasındaki tartışmaların, çocuklara birçok zararı vardır.

- Kendinizi değiştirebilirsiniz; siz değişirseniz, başkaları da değişir, hayat değişir. Siz değişirseniz, çok geçmeden başkalarının da değiştiğini, değişmeye başladığını görürsünüz.

-Herkes, ektiğini biçer; güzellikler ekelim, güzellikler biçelim. Ailemiz, her şeyin en güzeline layıktır; buna yönelik çabalar geliştirmeliyiz.

Nihai olarak, Hz. Muhammed buyuruyor ki, ‘‘Sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olanınızdır.’’, ‘‘Aile fertleri için yapılan harcamalar, sadakadır.’’

Mutlulukla!

 

#aile #aile-birlikteligi #ailede-iletisim #aile-ici-iletisim
Feridun Eser Feridun Eser editor

YAZARIN BLOGLARI

AİLE BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

AİLE BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam, güzel, samimi, yapıcı ve olumlu iletişimle mümkün olur. Aile içinde sevginin, işbirliğinin, huzurun ve birlikteliğin sağlanması ve pekiştirilmesi yapıcı ve güzel iletişimle mümkün olur. İnsanın olduğu her yerde problemler olabilir; bu, gayet doğaldır. Problemler sabırla, hoşgörüyle, fedakarlıkla, güzel iletişimle çözülür.
ÖĞRENCİ BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ

ÖĞRENCİ BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ

Öğrencinin başarısı için aile desteği şart, önemli ve gereklidir. Ailelerin bilmesi ve yapması gereken bazı hususlar, kurallar vardır. Bu yazıda, öğrencinin başarısı için aileye düşen görevler üzerinde durulacaktır.

SON BLOG YAZILARI

AİLE BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

AİLE BİRLİĞİ VE İLETİŞİM

Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam, güzel, samimi, yapıcı ve olumlu iletişimle mümkün olur. Aile içinde sevginin, işbirliğinin, huzurun ve birlikteliğin sağlanması ve pekiştirilmesi yapıcı ve güzel iletişimle mümkün olur. İnsanın olduğu her yerde problemler olabilir; bu, gayet doğaldır. Problemler sabırla, hoşgörüyle, fedakarlıkla, güzel iletişimle çözülür.
Feridun Eser Feridun Eser
ÖĞRENCİ BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ

ÖĞRENCİ BAŞARISINDA AİLENİN ROLÜ

Öğrencinin başarısı için aile desteği şart, önemli ve gereklidir. Ailelerin bilmesi ve yapması gereken bazı hususlar, kurallar vardır. Bu yazıda, öğrencinin başarısı için aileye düşen görevler üzerinde durulacaktır.
Feridun Eser Feridun Eser