Sorumluluk Alacak Gençler Lazım

Aslında başlığı şu şekilde değiştirmek de mümkün: Sorumluluk verebilecek abiler lazım. Yazar Muhlis Kılıç'ın yorumu..
Editör Editör

Aslında başlığı şu şekilde değiştirmek de mümkün: Sorumluluk verebilecek abiler lazım.

Bugün sorumluluk almak isteyen gençlerin sayısı her ne kadar az olsa da, etrafımızda sorumluluk almaktan çekinmeyen, kendisine bir sorumluluğun verilmesini isteyen gençler de bulunmaktadır. Bir işin ucundan tutmak isteyen, koşan, koşturan, kendilerinin tecrübelerinden faydalanacakları abilerini arayan gençlerde vardır. Bununla beraber, bu konuda büyüklerimizin, gençlere yeteri kadar güvenmediklerini, onlara sorumluluk vermede biraz ağır davrandıklarını söyleyebiliriz. Bu durumun farklı farklı sebeplerinden bahsetmek elbette mümkündür. Örneğin; verilecek işin gençler tarafından yapılamayacağı düşüncesi bunlardan biridir. Yine belli bazı işleri yapabilmek için, belirli bir birikime sahip olunması gerektiği düşüncesi, ki bu düşünce kısmen de olsa doğrudur, bu durumun sebeplerindendir. Ancak bilinmesi gerekir ki; bu gelişim birden olacak bir şey değildir. Belirli bir birikime sahip olmak, tam da bu noktada işin içerisinde olmayı ve sorumluluk almayı gerektirir.

Bugün, daha çok içerisinde bulunduğumuz çevrede, bazı temel şeyleri sürekli aynı kişilerin yaptığını görebiliyoruz. Seminerleri veren kişiler de aynı, sohbet halkalarına hocalık yapanlar da. Cuma hutbelerini de yıllarca aynı kişiler vermekte ve bu kişiler genel anlamda yaşça büyük olan kimseler olmaktadır. Bu durumun böyle olmasının sebebi, tek başına, bu işleri yapacak başka kimselerin olmayışı değildir herhalde.

Elbette yaşça büyük olan abilerin tecrübelerinden faydalanmak, onların kıymetini bilmek ve onlara değer vermek gerekir. Ancak zamanın gençlerine fırsatlar vermeyi ve kendilerini yetiştirmelerinin imkanlarını oluşturmayı da unutmamak gerekir.

Tam da bu noktada, davet okuluna devam eden öğrencilerin aynı zamanda birer öğretmen olmalarının amaçlandığını söyleyebiliriz.

Davet okuluna devam eden ortaokul öğrencisi, aynı zamanda ilkokul grubuna hocalık yapan abisine yardımcılık yapıyor. Derslerin işleyişi hakkında bir bilgiye sahip olup bu anlamda kendisini yetiştirdikten sonra, lise döneminde, rahatlıkla, ilk ve ortaokul gruplarına ders verebilecek seviyeye geliyor.

Üniversiteye giden bu öğrenci, Allah’ın izni ile, çok rahat bir şekilde lise öğrencilerine ders verebilecek, dahası inanıp yaşamaya çalıştığı dinin yeryüzüne yayılması gerektiğinin bilincini kuşanmış oluyor.

Zaten bizler üniversite yıllarında bu şekilde ders yapabilecek insanları çok aradık, arıyoruz. Ders gruplarımızdaki öğrencilerle ilgilenecek, onlara güzel örneklikler oluşturabilecek yine genç kardeşlerimiz olmadığında, ders gruplarındaki öğrencilerle aralarında çok fazla yaş farkı olan abilerinin, gruplardaki öğrencilerle ilgilenip onların kanallarını yakalayamamasının zorluğunu hâla yaşıyoruz.

Bu anlamda diyebiliriz ki; gençlerimize daha lise dönemindeyken değer vermeli, onları önemsemeli, onlar kendileri sorumluluk almak istediklerinde, onlara sorumluluklar verebilmeliyiz ki gençler, büyüklerinin tecrübelerinden faydalanabilsinler. Ve bu gençler, ileri zamanlarda, hayatın her alanında, başta kendilerine sonra da topluma faydalı birer şahsiyet olsunlar.

Sonra bir bakıyorsunuz öğrenci üniversite yıllarında, bir şeyler yapmak istiyor ama birçok şeyi görüp tecrübe etmediği için zorlanıyor ve yeteri kadar faydalı olamıyor.

Tabi bütün bunları söylerken, ‘’Bu gencin şu, şu sıkıntıları var, sorumluluk verelim de düzelsin.’’ şeklindeki bakış açısının da çok sağlıklı bir bakış açısı olmadığını belirtmek gerekir. Sıkıntıları olan bir gence sorumluluk vermek, bırakın gencin düzelmesine, çok daha farklı sıkıntılara sebep olabiliyor. Gençlere, taşıyamayacakları, altında kalacakları sorumlulukları yüklemenin ne gence, ne de bizlere herhangi bir faydasının olmayacağı ortadadır.

Bununla beraber, eğer o bilgi ve birikime sahipse, bir lise öğrencisinin dahi üniversite mezunu kişilere ders verebileceği ortamları oluşturmamız gerekiyor. Böyle yapmamız gerekiyor ki, islam davetinin halkalarının sayısı artsın ve bu davet, nesiller boyu devam etsin.

MUHLİS KILIÇ

#gencler #sorumluluk