TARİH ve TARİH ŞUURU

Nedir Tarih? Sadece bir bilim veya sadece okullarda okutulan bir ders midir? Hayır, değil!.. Tarih, şuurdur; tarih, kimliktir. Kişi için hafıza ne kadar önemli ise millet için tarih o kadar önemlidir. Tarih, kim olduğumuzu, dostlarımızı ve düşmanlarımızı öğretir.Milleti yücelten ve yükselten değerlerimizi, tarihi kişilikleri/ büyüklerimizi tanımalı, tanıtmalı, sahip çıkmalıyız.
Feridun Eser Feridun Eser

Nedir Tarih? Sadece bir bilim veya sadece okullarda okutulan bir ders midir/ derslerden biri midir? Hayır, değil!.. Tarih, şuurdur; tarih, kimliktir. Kişi için hafıza ne kadar önemli ise millet için tarih o kadar önemlidir. Hafızasını kaybeden bir insan, kim olduğunu/ kimliğini unutur ve başkalarına muhtaç hale gelir; milletler de öyledir. Hafızasını kaybeden milletler, yok olmaya mahkumdur. Bir milletin varlığı, birliği ve devamı tarih şuuruyla, tarih şuuruna sahip çıkılmasıyla mümkün olur. Tarihinden kopan, tarihini bilmeyen bir millet, kimliğini unutur.

Tarih, bize geçmişin bilgisini verir; millet olarak nerden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi, dostlarımızı ve düşmanlarımızı gösterir/ öğretir. Tarih şuuruna sahip çıkılması, ecdada, ecdadın misyonuna ve ecdat mirası eserlere sahip çıkılmasıdır. Ecdad yadigarı eserler, tarih şuurunu canlı tutar; milli kimliğin unutulmasına engel olur. Ecdat mirası eserlere sahip çıkılması ve bu eserlerin yeni nesillere tanıtılması milli bir vazifedir; sosyal ve kültürel kimliğin korunması ve milli varlığın devamı için gerekliliktir.

 Tarih/ tarih şuuru, vatan ve millet sevgisini de diri tutar. Tarih, ders alanlara, ibretlik tablolar sunar. Bu sebeplerle, tarihin gerçekçi/ doğru bir şekilde öğrenilmesi ve öğretilmesi, sevdirilmesi gerekir. Tarihini bilmeyen milletlerin coğrafyasını, başkaları çizer.

Millet olarak, yaklaşık, 3000 yıllık bir tarihe sahibiz. Çok geniş bir coğrafyada, üç kıtada, yedi denizde, tarih boyunca varlığımızı göstermişiz. Çok farklı coğrafyalara izler bırakmışız; birçok milletin tarih kitabında, bir şekilde, yer almışız. Bütün bunlar, milletimizin büyüklüğünü ve gücünü gösterir.

Büyük millet olmak, güçlü devletler kurmak sadece güçlü ordularla, silahla olmaz; aynı zamanda, milli şuura sahip, iyi yetişmiş insanlara ihtiyaç vardır; büyük millet/ güçlü devlet olmak için vizyon (ülkü, ideal) ve misyon sahibi bilgin, sanatçı, meslek erbabı, düşünür ve devlet adamlarına… ihtiyaç vardır. Büyük devletler, büyük insanlarla, büyük düşünce/ ideal ve değerlerle kurulur, var olur.

Milleti yücelten ve yükselten değerlerimizi, tarihi kişilikleri/ büyüklerimizi tanımalı, tanıtmalı, sahip çıkmalıyız. Yetişecek yeni nesillere, şövalyeleri değil akıncıları, Napolyonları, Arslan Yürekli Richardları değil Alparslanları, Kılıçarslanları, Fatihleri, Yavuzları tanıtmamız, sevdirmemiz, örnek göstermemiz gerekir; Noel Babaları değil Dede Korkutları, Nasreddin Hocaları tanıtmamız, sevdirmemiz, örnek göstermemiz gerekir.

Birileri, tarihimizi ve kahramanlarımızı eleştiriyor hatta karalıyorlar; kahramanlarımıza olumsuz yakıştırmalar yapıyorlar; bunların amaçları, Türk gençlerini/ milletini ecdadından soğutmak, tarihi misyonundan ve vizyonundan uzaklaştırmak/ koparmaktır. Bu, sinsi bir tuzaktır; bu tuzak, Türk milletinin ve İslam ümmetinin düşmanlarının tezgahıdır ve ancak onların işine yarar. Bu oyuna kanmamak gerekir. Ecdadımızın vizyonu ve misyonuyla bağımızın kopmaması gerekir. Mete Han’ın, Bilge Kağan’ın, Alparslan’ın, Kılıçarslan’ın, Selahaddin Eyyubi’nin, Fatih’in, Yavuz’un, Atatürk’ün; Ahmed Yesevi’nin, Yunus Emre’nin, Ahi Evran’ın, Akşemseddin’in izinden gitmeli; onları tanımalı, bilmeliyiz.

Millet, aynı kültüre sahip olan insanların oluşturduğu bir birliktir; kültür birliğidir. Kültür birliğini sağlayan temel/ en önemli etmenlerden biri de, tarihtir. Tarih eğitimi, milli benliğin, milli şuurun eğitimidir; milli kültürün ve kimliğin, bireylerin gönlüne mayalanması/ aşılanmasıdır. Bu bakımdan tarih kadar, tarihin öğretimi de önemlidir. Tarih öğretimi, sadece geçmiş olayları aktaran ezberci bir öğretim süreci olmamalıdır!.. Tarih öğretimi, değerlerin ve ideallerin öğretimidir; değerlerin ve ideallerin öğretiminde, yaşanmış tarihi hikayeler daha etkili, kalıcı ve somut izler bırakır. Tarihle ilgili asıl ve güçlü vurguları, tarihi hikayeler yapar. Bu sebeple tarih, hikayelerle anlatılmalıdır. Tarihi hikayeler, çocuklara/ gençlere tarihi, tarihi şahsiyetleri ve milli değerleri sevdirir. Tarihi hikayeler, çocuklar ve gençler için nesnel, bilimsel verilerden daha etkilidir.

Tarih, sadece savaşlar silsilesi değildir ve sadece savaşlardan ibaret değildir; milletlerin kendilerine özgü kültürleri, medeniyetleri ve dünya görüşleri vardır. Savaşlar, görünürde, milletlerin çatışmasıdır; ancak gerçekte çatışanlar, fikirler, idealler ve milli menfaatlerdir. Tarih eğitiminde milli sanatımız, milli musikimiz, milli mimarimiz, şehircilik anlayışımız kısacası kültür, medeniyet ve düşünce tarihimiz de tarih öğretimi içinde yeterince yer bulmalıdır. Çocuklarımız ve gençlerimiz, kültür ve medeniyet tarihimizi de öğrenmeli, bilmeli; yetiştirdiğimiz bilim ve fikir insanlarını tanımalıdır.

#tarih #tarih-suuru #tarih-ogretimi