STRES

Tarihçi Prof. Halil İnalcık:" Herkesin ağzında bir stres. İyi de stresten maksadın ne güzelim???
Mehmet AYDOĞAN Mehmet AYDOĞAN

 

Dert mi, gam mı, kahır mı, keder mi, gussa mı, yeis mi, tasa mı, mihnet mi, elem mi, üzüntü mü, endişe mi, kasvet mi, nedamet mi, melâl mi, enduh mu, hüzün mü, hüsran mı, hicran mı, ızdırap mı, inkisar mı, kâbus mu, hafakan mı, teessüf mü, teessür mü, vehim mi, buhran mı, matem mi, gaile mi?

 

Söyle hangisi?!.

 

Genç dostum, bak senin nelerini nelerini alıp yerine gâvurca tek bir ‘stres’ koyuvermişler...

 

Şimdi senin vazifen, yabancı dil öğrenme cehdinin iki mislini, ana dilini yeniden keşfetmeye hasretmen..

 

Unutma ki yedi dil bilen ceddin Fatih Sultan Mehmet Han, muhteşem divanını muhteşemTürkçemizle yazmıştı. (BASIN'DAN)

#halil #inalcik #stres #