YILBAŞI

Ebru Bostan: "Takvimimizde kalan son yapraklar bizlere ömrümüzden bir yıl daha düştüğünü, ölüme bir yıl daha yaklaştığımızı hatırlatıyor. Ömrümüz, güneşin altındaki buz gibi eriyor. " dedi.
Mehmet AYDOĞAN Mehmet AYDOĞAN

ÖMÜR MUHASEBESİ

Geldi geçti ömrüm benim

Şol yel esip geçmiş gibi

Hele bana öyle geldi

Bir göz yumup açmış gibi

(Yunus Emre )

Takvimimizde kalan son yapraklar bizlere ömrümüzden bir yıl daha düştüğünü, ölüme bir yıl daha yaklaştığımızı hatırlatıyor. Bir Müslüman olarak bu günlerde yapacağımız en hayırlı amel, geçmiş yılımızı muhakeme etmek, gelecek yıl için (nasip olursa) yapacağımız hayırlı amelleri planlamak olacaktır.

İnsan fıtratı gereği tüm dikkatini gelecek üzerine yoğunlaştırır. Halbuki geçmişteki olumlu/ olumsuz davranışları değerlendirmeden geleceğin planını yapmak mümkün değildir. Yılın son demlerinde kendimize şu soruları soralım;

 

》Ben bu hayatın neresindeyim?

》Ömrümü nerede tüketiyorum?

》Kime nasıl bir faydam dokundu ?

》Hangi sorunu çözdüm hangi kavgayı ayırdım?

》Hangi yaraya merhem oldum?

》Allaha kul olmayı becerebildim mi?

》İbadet hayatım nasıl geçti?

》Kur'anla ilişkim ne boyutta?

》Hz Peygamberi anlamak adına kaç kitap okudum?

》İktisadi hayatim nasıl geçti? Hangi yoldan kazandım, nereye harcadım?

》Kendime karşı, aileme karşı, ülkeme karşı sorumluluklarımı yerine getirebildim mi?

》Dünyada iyiliğin çoğalması için neler yapabildim?

》Bu yıl hoşuma gitmeyen kaç kötü huyumu geride bıraktım?

》Seneye kaç kötü alışkanlığımı bırakmayı planlıyorum?

 

"Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekiniz. Amelleriniz tartılmadan önce ölçülü olunuz! Hesap günü için hazırlıklı olunuz. Şüphesiz dünyada sorumlu davranan kimsenin hesabı hafif olacaktır." Hadis-i şerif (Tirmizi)

Sermayesi Eriyen Adam "Asra yemin ederim ki, İnsan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip iyi dünya ve ahiret için yararlı isler yapanlar, birbirlerine hakki tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler başkadır"

 

Fahreddin er-Râzî (r.h.) der ki: “Buz satan birisi pazarda şöyle bağırıyordu:

«- Sermayesi eriyen bu şahsa merhamet edin!...» Onun bu sözünü duyunca, «İşte bu söz Asr sûresinin mânasını izah etmektedir» dedim. Aslında insana verilen ömür güneşin altında bir buz gibi hızla erimektedir. Eğer bunu ziyan eder veya yanlış yere harcarsa insanın hüsranına sebep olur.” (Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXXII, 81) "Kim hangi kavme benzerse ondandır" Her dinin kendine mahsus bir medeniyeti ve onu diğerlerinden ayıran vasıfları vardır. İslam dininde hiçbir dini ve medeniyeti taklide ihtiyacı olmayan üstün değerleri ve medeniyeti vardır.

Zaten ömrümüzden bir yıl düştüğünü ölüme bir yıl daha yaklaştığımızı hatırlatan yılbaşını çeşitli sapkınlıklarla geçirmek aklı selim bir Müslümanın mantığına uygun düşmez. Saçını sakalını kısaltırken dahi kafirlere muhalefet eden bir Peygamberin (sav) ümmeti olarak, türlü eksiklerle dolu amel defterlerimizin açılacağı o zor gün de, defterimizde bari 'kafire benzeme' ameli yazılı olmasında O'nun (sav) şefaatinden mahrum kalmayalım,

Rabbimize karşı mahcup olmayalım. "Akıllı insan kendine sahip çıkan ve ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Âciz insan ise kendini dünyevi arzularına kaptırdığı halde Allah'tan cenneti temenni eden kimsedir." Hadis-i şerif (Tirmizi) "

Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız" (Mü'minun Süresi 115)

Ebru BOSTAN

Geyve İlçe Vaizi

#yil #basi #yazisi #

GENEL BİLGİLER

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve - Adapazarı, Adapazrı Geyve Otobüs sefer tarifesi. Geyve otobüsü kaçta kalkıyor? Adapazarından son Geyve Otobüsü, Sefer tarifesi, geyve koop otobüs