KADIN CİNAYETİ

Geyve Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Erol Erdem: " Ülkemizin kanayan yarası haline gelen kadın cinayetlerini engellemek için, çocuklarımıza yeteri kadar din eğitimi vermeliyiz." dedi.
Mehmet AYDOĞAN Mehmet AYDOĞAN

 

KADIN CİNAYETİ

Geyve Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü Erol Erdem: " Ülkemizin kanayan yarası haline gelen kadın cinayetlerini engellemek için, çocuklarımıza yeteri kadar din eğitimi vermeliyiz." dedi.

Gün geçmiyor ki Türkiye'de bir kadın dövülmesin, öldürülmesin ya da ana haber bültenlerinde kadın cinayetleri konu edilmesin.

Kadını ve erkeği birbirinin tamamlayıcısı olarak gören, cenneti annelerin ayakları altına seren kültürel gelenekten gelen bu topluma neler oldu da bu hale geldi. Hangi meziyetlerini kaybetti de kadın cinayetleri ile anılır oldu?

 

MEDENİYETLER KURAN MİLLETİN TORUNLARINA KADIN CİNAYETLERİ YAKIŞMIYOR

Sebepleri üzerinde çok şeyler konuşulabilir; İşsizlik, ekonomik sebepler, toplumsal dönüşümler, artan ihtiyaçlar, eğitimsizlik vb. Aslında hepsinin bu kadın cinayetlerinde
az ya da çok etkisi vardır. Bununla ilgili gerekli çalışmalar ve tezler yapılmalı konu detaylı bir şekilde analiz edilerek çözümler ortaya konmalıdır. Öyle yada böyle nükleer santralleriyle dünya süper ligine çıkmaya çalışan Türkiye'ye bu görüntüler yakışmamakta... Kadın cinayetlerinde dünyada bilmem kaçıncıyız gibi söylemler, medeniyetler kuran bu milletin çocuklarını utançtan yerin dibine sokmaktadır.

 

CİNAYETLERİN SEBEBİ DİN EĞİTİMİNİN EKSİKLİĞİDİR

Kanaatime göre bu cinayetlerin ve kadına yönelik şiddetin en önemli etkenlerden biri ve en önemlisi eğitim eksikliği ve özelde de din eğitiminin gerektiği gibi verilememesidir. Maalesef toplumumuzun bir kesimi çocuklarına dini eğitim vermemekte en temel bilgileri öğrenmek için çocuklarını Kuran kurslarına dahi göndermemektedir.

İnsanımızın diğer bir kesimi ise toplumumuzda var olan çocuğumu yaz Kur'an kursuna gönderdim, "yeter " anlayışı ile hareket etmekte... Maalesef çocuğun yeterli dini eğitim ile donanmasına engel olmaktadır,

Tabi ki çocuklarımızı yaz Kuran kursuna göndermek gereklidir. Ancak çoğu zaman din görevlilerinin üstün gayretine rağmen çocuklar kursta kontrol edilmediği, İmam hatiplerle iletişim kurulmadığı, en küçük bir ödevlendirmede dahi çocuğun yaptığı yanlışların onaylandığı ve kursa devamları sağlanmadığı için Kuran-ı Kerim kurslarında yeterli din eğitimi alınamamaktadır. 

 

DİN EĞİTİMİ OKULLARDA DA DEVAM ETMELİDİR

Özetle yaz Kur'an kurslarına göndermekle çocuklarımıza yeterli din eğitimi veriyoruz anlayışı doğru bir anlayış değildir. Doğru olan yaz kurslarından sonra da çocuğumuzun din eğitimini okullarda devam ettirmektir. Din öğretimi ve eğitiminin en yoğun ve olması gerektiği gibi verilen okullar ise imam hatip liseleridir. 

 

AKADEMİK MÜFREDAT AYNIDIR ve ARTISI VAR

İmam hatip liseleri hem değerler eğitimi hem de bilim yuvalarıdır. Bazı insanların kafalarında yer alan imam hatip liseleri sadece imam hatip yetiştiren okullardır anlayışı çok yanlıştır. Çünkü imam hatip liselerinde Anadolu ve fen liselerindeki müfredat ile aynı müfredat okutulmaktadır,

Örneğin fen lisesinde haftada altı saat matematik dersi varsa, imam hatip liselerinde de altı saat matematik dersi vardır, Bu okullarda ilaveten meslek dersleri okutulmaktadır. Her zaman dediğimiz motot şudur: Çalışan öğrenci her okulda başarılı olur İmam hatipte daha da başarılı olur,

Bunun örnekleri günümüzde bir çok avukat, doktor, mühendisin imam hatip lisesi mezunu olmasıdır. İmam hatip liselerinin farkı bilim ile din eğitiminin aynı potada birlikte verilmesidir, 

Kadın cinayetlerine konu olan insan müsveddesi erkeklerin hangi okul mezunu oldukları araştırıldığında; kadın cinayetini işleyenlerin imam hatip mezunu oranının sıfıra yakın olduğu
görülecektir, Bu şu demektir; kadın cinayetlerini engellemenin en etkin yolu din eğitimidir, Din eğitiminin olmazsa olmazı da imam hatip liseleridir.

Erol ERDEM

Geyve Anadolu İmam Hatip Lisesi müdürü

#cinayeti #egitim #onler #

GENEL BİLGİLER

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve - Adapazarı, Adapazrı Geyve Otobüs sefer tarifesi. Geyve otobüsü kaçta kalkıyor? Adapazarından son Geyve Otobüsü, Sefer tarifesi, geyve koop otobüs