Geyve'de Tarımsal Arazi Kullanımı ve Planlaması

.
Mehmet AYDOĞAN Mehmet AYDOĞAN

Fatih Arıcı, Zerrin Karakuzulu ve Samet Doğan, Tarımsal Arazi Kullanımı ve Planlamasında; "Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerinin kullanımı Geyve örneği" adlı araştırma eseri yazdılar.

Tarım, bir mekan bilimi olan coğrafyanın inceleme konuları arasındadır. Özellikle tarımsal arazi kullanımı, tarım alanlarının haritalanması, tarımın yerel ve yerel olmayan koşullarlarla ilişkileri, tarım ve kırsal kalkınma, öncelikli konular arasındadır. Çünkü gelinen noktada tarım; ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla, toplumun bütün kesimlerini yansıtmaktadır.

Çalışmada, tarımsal üretimin doğru planlanabilmesi amaç edinilmiştir. Bu doğrultuda, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerinden yararlanılarak, tarımsal arazi planlamasının nasıl yapılabileceğine dair uygulamalar, ana tema olarak belirlenmiştir. Örnek alan olarak da tarım potansiyeli son derece yüksek olan Sakarya ili Geyve ilçesi tercih edilmiştir.

Kitapta sahada önem arz eden seçili tarım ürünleri bazında değerlendirmeler ve uygun alan analizleri yapılmış ve haritalanarak görselleştirilmiştir. Uygulanan metot açısından, ülke genelinde her hangi bir sahanın tarım potansiyeli ve tarımsal planlaması ile ilgili yapılacak çalışmalara örnek teşkil edecek niteliktedir.

#geyve #tarimsal #arazi #

GENEL BİLGİLER

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve - Adapazarı, Adapazrı Geyve Otobüs sefer tarifesi. Geyve otobüsü kaçta kalkıyor? Adapazarından son Geyve Otobüsü, Sefer tarifesi, geyve koop otobüs