Cuma Hutbesi Kurban Kesmek

Allahü Teâlâ hazretlerine yaklaşmak için mal ile yapılan ibadettir.
Editör Editör

Lügat(sözlük)te “Yaklaşmak, Allah’a yakınlık sağlamağa vesile olan şey” anlamına gelir. Kurban ıstılahı(Dini terim)manası itibariyle; “İbadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak(kesmek) ya da bu şekilde kesilen(boğazlanan)hayvan” demektir.

Arapça’da bu şekilde kesilen hayvana Udhiyye, kurban kesmeğe de Tazhiye denir.

Kurban kesmek, Hanefi ekolüne göre Vacib’dir. Şafii ekolüne göre ise Sünnet’tir. Burada aslolan kurbanı kesip kanını akıtmaktır.

İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve gaye yönüyle aralarında farklılıklar mevcuttur.

Kur’an-ı Kerim’de; Hazreti Âdem (A.S.)iki oğlunun Allah’a(C.C.)kurban takdim ettiklerinden söz edilir. Başka bir ayeti Kerime’de ise İlahi Dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret buyrulur. Ancak, Yahudilik ve Hristiyanlık’ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır.
Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan mali ibadetlerden biridir. Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.

Müminler her kurban kesiminde Hazreti İbrahim(a.s.)ile oğlu Hazreti İsmail(a.s.)in Cenabı hakkın emrine mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduklarını simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Kurban, toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar. Sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle benim gibi hiç et satın alma ve kurban kesemeyen veya et alma imkânı sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü belirgin bir biçimde görmek mümkündür.

Kurban, zenginlere malını Allah’ın rızası, yardımlaşma ve başkaları ile paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığı kazandırır. Zengini cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakir, fukaranın da varlıklı kullar aracılığı ile Allah’a şükretmesine, dünya nimetlerinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendisini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine neden olur.

Kurban kesme mükellefiyeti için mali imkânın bulunması şartıdır. Mali imkânı yok iken kurban alıp kesmeğe kalkarsa adak yerine geçer ve bundan yiyemez. Ancak et niyeti ile kesmesi gerekir.

Mesela birkaç kişi büyük bir hayvanı kurban etmek istese ve bunlardan biri et niyeti ile keserse diğerlerinin kurbanı da olmaz. Hepsi de kurban niyeti ile kesmesi gerekir. Borç veya veresiye kurban kesilmez.

Kurbanın Vacib olma ölçüsü, zekâtta ve Fıtır Sadakası’nda aranan zenginlik ölçüsü ile aynıdır. Borçları ve asli ihtiyaçları dışında 20 miskal(85gr)altın veya buna denk bir paraya veya mala sahip olmasıdır. Ancak bu miktar bir mal, para veya altına sahip olan kimselerin kurban kesme imkânının mevcut olduğu düşünülür.

Böyle olunca ücretli, memur gibi sabit gelirli kimselerin, kendi bütçe imkânları içinde sıkıntı çekmeden kurban ücretini ödeyip ödeyemeyeceğini göz önünde bulundurması ve ona göre karar vermesi gerekir. Bu takdirde, sabit gelirlilerin asli ihtiyaç harcamalarını çıktıktan sonra yıllık gelirinden arta kalan miktar 85 gram altın değerine ulaşıyor ise kurban kesmeleri gerekir.

Teşrik Tekbirleri
Arefe Günü sabah Namazının farzını müteakiben okunmağa başlayan Teşrik Tekbirleri, Bayramın dördüncü günü İkindi Namazını müteakiben biter. Farz namazıdan sonra selam verir vermez; “Ellahü Ekber, Ellahü Ekber, La İlahe İllellahü Vallahü Ekber, Ellahü Ekber Velillahilhamd.”denir. Bunları söylemek kadın-erkek her mü’mine Vacib’dir.

Peşinden “Ellahümme Entesselam ve Minkesselam tebarekteyazel Celali vel İkram.”deriz.

Bayram günleri içinde kazaya bıraktığı namazlarında sonunda yine teşrik tekbirleri getirir.

Kurban Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar, İslam Âlemine ve hemşehrilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim.

Mustafa Hamdullah ERGİN
mh_ergin@hotmail.com
hamdullahergin@gmail.com
OFİS Tel: 0 264 517 52 90
GSM “ : 0 534 404 77 55
“ “ : 0 542 250 44 90

#

GENEL BİLGİLER

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve - Adapazarı, Adapazrı Geyve Otobüs sefer tarifesi. Geyve otobüsü kaçta kalkıyor? Adapazarından son Geyve Otobüsü, Sefer tarifesi, geyve koop otobüs