Mal Müdürlüğü’nden Duyuru!

Merkez İl ve ilçelerinde 6831 sayılı kanunun 2/B maddesi gereğince Hazine adına tescil edilen taşınmazların 6292 sayılı Kanun kapsamında hak sahiplerine satış işlemleri devam etmekte olup;
Editör Editör

07.09.2016 tarihli ve 29824 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6745 sayılı kanunun 69. Maddesinde başvuru ve ödeme süreleri aşağıdaki şekilde;

1-2/B alanlarında bulunan taşınmazların bu kanun kapsamında satışına ilişkin olarak bu maddenin yürürlüğe girdiği 07.09.2016 tarih itibariyle;

a) Süresi içinde başvurmayanlara altı(6)ay başvuru süresi,

b) Kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içerisinde ödemeyenlere altı(6)ay ödeme süresi,

c) taksitli satışlarda, sözleşmesinde belirtilen taksitlerden iki(2)den fazlasını vadesinde ödemeyenlere altı(6)ay ödeme süresi verilir.

Bu Kanunun 12. Maddesi gereğince Hazineye ait birim arazilerini satın almak isteyenlere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir(1)yıl başvuru süresi verilir ve daha önce yapılan başvurular da geçerli kabul edilir. Uzatılmıştır.

6745 sayılı Kanunla eklenen geçici 4. Maddesi kapsamında. Başvuruların ve ödemelerin bir an önce yapılması duyurulur.

Mustafa Hamdullah ERGİN

GEYVE HABER


#

GENEL BİLGİLER

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve - Adapazarı, Adapazrı Geyve Otobüs sefer tarifesi. Geyve otobüsü kaçta kalkıyor? Adapazarından son Geyve Otobüsü, Sefer tarifesi, geyve koop otobüs