CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ

Cuma Hutbesi-Şevval Orucu ve Bir Sene'yi Oruçlu Geçirmek

Ramazan-ı Şerif ayında oruç tuttuk. ALLAHÜ TEALA kabul etsin.
Şimdi birde içinde bulunduğumuz ay olan ŞEVVAL ayı orucu var.

Şevval orucu da tutulursa bir seneyi oruçlu gibi geçirmiş oluruz. Şahsen ben rahmetli babamdan gördüğüm minval üzere yıllrdır ŞEVVAL oruçlarını tutarım. Hatta Kaç yıldır tuttuğumu unuttum bile.

Oruç tuttuğumuz için Allahü Teala:” Bayram yapın.” Dedi. Bizlerde Bayram yaptık bu bayram oruç tutanların bayramıdır. Bakıyorum oruç tutmayanlarda bizimle bayram yapıyor. Onlar zaten yiyip içiyordu. Bizim bayramımıza katılmalarına gerek yoktu. Özürlü olanlar istisna.

Oruç tutmayanların hepside özürlü olmadığı gibi Kimliklerinde de: “İSLAM” yazıyor. Kendilerine sorduğunuzda : “ELHAMDÜLİLLAH MÜSLÜMANIM.”diyor. Amma İslamın Farzıayn olan gereklerini yerine getirmiyor. İnkâr ederse ki ALLAH muhafaza eylesin küfre girer ve kâfir olur. İnkâr etmezse büyük günahkârdır.

 ŞEVVAL BAYRAM AYIDIR

Ramazan'dan sonra, ŞEVVAL ayının ilk haftasında veya diğer günlerinde 6 gün oruç tutmak, üç mezhebe göre müstehaptır. Hanefilere göre ise, ayrı ayrı günlerde haftada 2 gün olmak üzere şevval ayında 6 gün oruç tutmak müstehaptır.

Bunun sebep ve hikmeti şudur: 

Allahü Teala Kuran-ı kerim’de Sure-i Enam 160. ayeti kerimesinde: “Her iyilik on misliyle karşılık görür.”diyor. Her günün orucu 10 günlük oruç sevabına olur. Bu bakımdan 30 gün Ramazan orucundan sonra 6 gün Şevval ayında oruç tutulunca 360 gün eder.

Âlimlere göre ramazan Bayramı(İydil Fıtri)’nın ilk günü ile Kurban Bayramı(İydil Edha)nın dört(4)günü oruç tutmak haramdır. Bazı âlimler ise tahrimen mekruhtur demişler ise de tahrimen demek harama yakın olan manasına gelir. 1 gün Ramazan Bayramı’ndan 4 gün Kurban Bayramı’ndan olunca ceman 5 gün eder. 360+5=365 gün eder ki; böylece yılın tamamı oruçlu geçirilmiş sayılır.

Rasulullah s.a.v. bu konuda şöyle buyurmuştur: 

'Kim Ramazan ayını oruçlu geçirirse ŞEVVAL ayından 6 gün ona eklerse, 1 yılın tamamını oruç tutmuş gibi olur.'(Müslim)

'Bayram'dan hemen sonra kim 6 gün oruç tutarsa, senenin orucunu tamamlamış olur. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 misli karşılık vardır.

FARZ DEĞİL AMMA GÜZEL BİR ADET

Ramazan-ı Şerif'ten sonraki ŞEVVAL ayında oruç tutmak öteden beri güzel bir adet olarak gelmiştir.

Bir ay boyunca oruca alışmış olan insanlar, şevval ayında da altı gün oruç tutmaya büyük bir ilgi göstermiş, hatta teravih gibi sıcak bir ilgiyle şevval ayı orucunu sürdüre gelmişlerdir. Elbette bu sıcak ilgi sebepsiz değildir. Nitekim Efendimiz (s.a.s.) Hazretleri, şevval ayı orucunun bir sene oruç tutmuş gibi sevaba vesile olacağını duyurmuş, bu yüzden de bir ay Ramazan orucu tutanlar, ŞEVVAL'de altı gün oruç tutmakla bütün seneyi oruçlu geçirmiş olma sevabını kaçırmak istememişlerdir.

Bu konudaki hadisi ve yorumunu şöyle ifade edebiliriz: 

"Kim oruçla geçirdiği Ramazan ayından sonraki şevval ayında altı gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur!"

Demek ki, bir aylık Ramazan orucundan sonra şevvalde de altı gün oruç tutarak orucunu otuz altıya çıkaran kimse, bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi sevap almaktadır.

İslam Alimleri; bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi sevap almanın izahını şöyle yapmaktalar: 

Ramazan boyunca oruç tutan insan her orucuna on sevap almışsa yekûnu üç yüz eder. ŞEVVAL ayında tuttuğu altı orucuna da onardan altmış sevap alınca, eder üç yüz altmış. Yani bir sene. Dolayısıyla hâdis-i şerifin işaret ettiği sırra nail olur. Bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi manevî kazanç elde edebilir.

Aslında bu gibi manevî konularda esas olan, o işi ihlâsla yapmak, büyük bir gönül arzusu ile talip olmak mühimdir. Bazen öyle oruçlar olur ki, tutanın gönlünde beslediği derin ve safi ihlâs yüzünden 360 gün değil, belki 360 senelik nafile oruç sevabını alabilir. İhlâs ile kim ne isterse Rabbimiz onu verebilir. Bu bir niyet ve yorum meselesidir.

Tıpkı yolun kenarına uzaklardan bir taşı yuvarlayarak güç bela getirip yerleştiren adamla, bu taşı oradan aynı güçlükle uzaklaştıran bir başka adamın niyeti ve yorumu gibi. 

MENKIBE

Biri düşünmüş ki: 

— Bu çölün ortasında yaşlı bir adam yolda giderken bineğine binmek istese, üzerine çıkıp da hayvana binebileceği yüksek bir yer yoktur. Öyle ise şu taşı yuvarlayıp yolun kenarına getireyim de, yolda gitmekte olan yaşlı ve çocuklar hayvanlarına binmek istediklerinde taşın üstüne çıkıp bineklerinin üzerine kolayca atlasınlar, sevabı da bana olsun. Adamın bu halis niyetine bakan Rabbimiz ondan razı olmuş, istediği sevabı ihsan eylemiş. 

Bir başka zat gelerek oradaki taşı görünce buna gelen geçen biri takılarak düşebilir, şu taşı şuradan kaldırayım diye düşünür ve bir kenara kaldırır. Allahü teala onun da niyetine bakarak kendisinden razı olur.

SÜFYAN-I SEVRİ’DEN:

- Ben Mekke-i Mükerreme'de üç sene oturdum. Mekkelilerden bir kimse her gün Harem-i şerife gelir, tavaf eder, namaz kılar ve sonra bana selam verip giderdi. Ben bu kimse ile tanıştım. Bir gün o kimse beni yanına çağırdı. Bana dedi ki:

—Ben öldüğüm vakitte kendi elinle beni yıka, namazımı kıl ve defneyle. O gece beni terk etmeyip kabrimde gecele. Mükireyn suali anında bana Tevhid'i telkin et!, dedi.

Ben de o kimsenin istediklerini yapmayı kabul ettim. Bana emrettiğinin aynını yaptım: Kabrinde geceledim. O gece uyku ile uyanıklık arasında iken: 

—Ya Süfyan! Beni korumaya ve senin telkinine ihtiyaç kalmadı, diye bir ses işittim.

O zaman: 

—Ne sebeple bu lütfa eriştin, diye sordum.

Bana cevap olarak:- Ramazan-ı Şerifin orucunu tutup ŞEVVAL'den altı gün daha eklemem sebebiyle, dedi. 

O zaman ben uyandım. Yanımda kimseyi göremedim. Abdest aldım, namaz kıldım, uyudum; böylece üç kere gördüm. Bildim ki bu rahmanîdir; şeytandan değildir. O zaman da kabrin yanından ayrıldım ve "Ya Rabbi! Beni Ramazanın orucuna ve ŞEVVAL'den altı gün orucuna muvaffak kıl" diye dua ettim. ALLAHÜ TEALA Hazretleri beni de muvaffak kıldı. 

****************************

Mustafa Hamdullah ERGİN

hamdullahergin@gmail.com

GEYVE HABER

#

YAZARIN SON YAZILARI

Cuma Hutbesi-BERAAT KANDİLİ

Cuma Hutbesi-BERAAT KANDİLİ

Aziz Mü'minler;
Cenab-ı Hakk sonsuz lütfunun eseri olarak bizim için bazı mübarek gün ve geceler takdir buyurmuştur. Bu mübarek gün ve gecelerde yapılan dua ve ibadetler, bir çok günahımızın bağışlanmasına vesile teşkil etmektedir.
Cuma Hutbesi-ÜÇ AYLAR VE REGAİB

Cuma Hutbesi-ÜÇ AYLAR VE REGAİB

Aziz Mü'minler !

Üç aylar diye ifade edilen Receb'i Şerif, Şa'ban'ı Şerif ve Ramazan'ül Mübarek ayları, samimi kulların af ve mağfiretle ödüllendirilecekleri kutsal zamanlardır. .
Cuma Hutbesi-Mİ'RAC KANDİLİ

Cuma Hutbesi-Mİ'RAC KANDİLİ

Muhterem Mü'minler!

15 Mayıs'ı 16 ya bağlayan gece yani Cum'a-yı Cumartesi'ye bağlayan gece mübarek Mi'rac Kandilidir.
Cuma Hutbesi-Allah'ın İpine Sımsıkı Sarılmak

Cuma Hutbesi-Allah'ın İpine Sımsıkı Sarılmak

Bismillahirrahmanirrahim. Va'tesimü bihablillahi cemian, vela teferreku... İla ahiril ayet. (Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, tefrikaya düşmeyin...)
CUMA HUTBESİ-KUL HAKKI  VE ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ

CUMA HUTBESİ-KUL HAKKI VE ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ

Muhterem Müslümanlar!
İslâm dininde çok özel bir yeri olan hak kavramı geniş anlamı ile: “Bir sözü, bir işi, yerinde zamanında ve gerektiği kadar söylemek veya yapmaktır.” diye ifade edilmiştir.
Cuma Hutbesi-30 AĞUSTOS ZAFERİ

Cuma Hutbesi-30 AĞUSTOS ZAFERİ

Muhterem Müslümanlar!

Şanlı tarihini altın sayfalarla süsleyen Müslüman Türk Milleti'nin unutulmaz zaferlerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 93.yıldönümünü idrak ediyoruz.

GENEL BİLGİLER

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve - Adapazarı, Adapazrı Geyve Otobüs sefer tarifesi. Geyve otobüsü kaçta kalkıyor? Adapazarından son Geyve Otobüsü, Sefer tarifesi, geyve koop otobüs