CUMA HUTBESİ CUMA HUTBESİ

Cuma Hutbesi-30 AĞUSTOS ZAFERİ

Muhterem Müslümanlar!

Şanlı tarihini altın sayfalarla süsleyen Müslüman Türk Milleti'nin unutulmaz zaferlerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 93.yıldönümünü idrak ediyoruz.

1071'de kazanılan Malazgirt Zaferini müteakip Anadolu'ya ayak basışımızdan itibaren, düşmanlarımızın Türk Milleti'ne karşı her alandaki saldırıları devam edegelmiştir.

Bu saldırılar, Haçlı seferleri ile başlayıp yüzyıllarca sürmüş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmesi ile sonuçlanan Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan Mondros Mütarekesi ve Sevr Antlaşması ile topraklarımız düşmanlar tarafından istila edilmişti.

Bu istilayı ve taksimi asla kabul etmeyen kahraman ecdadımız; topyekün bir mücadeleye atılmak zorunda kaldı. Tarihe Türk İstiklal Savaşı olarak geçen bu büyük mücadelenin tek hedefi, Türk İstiklali'nin ve Türk Vatanı'nın düşmandan kurtarılmasından ibaretti.

Aziz Müslümanlar!

Hürriyet; ancak savaş meydanlarında kazanılan zaferlerle elde edilebilir. Yüce Allah, vatan ve hürriyet yolunda mücadele ederken izlenmesi gereken yolu şu şekilde bildirmektedir. "Sizinle savaşan düşmanlarla Allah yolunda siz de savaşın. Sakın aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez." 

"Gevşeklik göstermeyin. Üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz"

Yokluklar içinde ve en zor şartlarda üzerine saldıran yedi düvele karşı, tarihinde benzeri görülmemiş bir destan yazan Müslüman Türk Milleti'nin savaş meydanındaki kahramanlığını ve azmini Başkumandan Gazi Mustafa Kemal şöyle anlatıyor: "Karşılıklı siperler arasında mesafemiz sekiz metre idi. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulamadan kamilen şehit düşüyor. İkinciler onların yerine geçiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Şehit olanı görüyor, üç dakikaya kadar şehit olacağını biliyor, en ufak bir fütur bile getirmiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şahadet getirerek yürüyorlar. Bu, Türk Askeri'ndeki imanı ve ruh kuvvetini gösteren şayan-ı hayret ve şayan-ı tebrik bir misaldir."

Muhterem Mü'minler!

30 Ağustos Zaferi Türk topraklarının işgal; Türk Milletinin de asla esir edilemeyeceğini; Türk Bayrağı'nın gönderden indirilemeyeceğini ve Ezan-ı Muhammedi'nin gök kubbemizde dindirilemeyeceğini bütün dünyaya ilan eden kutsal bir zaferdir.

Bu zafer, namusumuzu ve mukaddes değerlerimizi düşman tasallutundan kurtarmakla kalmamış, esaret altında bulunan diğer Müslüman milletlere de ilham kaynağı olmuştur.

Bizi hür yaşatan, sayısız nimetleri yanında canımızdan aziz bildiğimiz güzel vatanımızı bize bahşeden Yüce Rabbimize sayısız hamd-ü senalar olsun. Bu vesile ile canlarını feda ederek milletimize hür bir vatan bırakan aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

Mustafa Hamdullah ERGİN

GEYVE HABER

Kaynakça: Kur'an-ı Kerim; 1- Bakara-190. 2- Ali İmran-139.


#

YAZARIN SON YAZILARI

Cuma Hutbesi-Şevval Orucu ve Bir Sene'yi Oruçlu Geçirmek

Cuma Hutbesi-Şevval Orucu ve Bir Sene'yi Oruçlu Geçirmek

Ramazan-ı Şerif ayında oruç tuttuk. ALLAHÜ TEALA kabul etsin.
Şimdi birde içinde bulunduğumuz ay olan ŞEVVAL ayı orucu var.
Cuma Hutbesi-BERAAT KANDİLİ

Cuma Hutbesi-BERAAT KANDİLİ

Aziz Mü'minler;
Cenab-ı Hakk sonsuz lütfunun eseri olarak bizim için bazı mübarek gün ve geceler takdir buyurmuştur. Bu mübarek gün ve gecelerde yapılan dua ve ibadetler, bir çok günahımızın bağışlanmasına vesile teşkil etmektedir.
Cuma Hutbesi-ÜÇ AYLAR VE REGAİB

Cuma Hutbesi-ÜÇ AYLAR VE REGAİB

Aziz Mü'minler !

Üç aylar diye ifade edilen Receb'i Şerif, Şa'ban'ı Şerif ve Ramazan'ül Mübarek ayları, samimi kulların af ve mağfiretle ödüllendirilecekleri kutsal zamanlardır. .
Cuma Hutbesi-Mİ'RAC KANDİLİ

Cuma Hutbesi-Mİ'RAC KANDİLİ

Muhterem Mü'minler!

15 Mayıs'ı 16 ya bağlayan gece yani Cum'a-yı Cumartesi'ye bağlayan gece mübarek Mi'rac Kandilidir.
Cuma Hutbesi-Allah'ın İpine Sımsıkı Sarılmak

Cuma Hutbesi-Allah'ın İpine Sımsıkı Sarılmak

Bismillahirrahmanirrahim. Va'tesimü bihablillahi cemian, vela teferreku... İla ahiril ayet. (Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, tefrikaya düşmeyin...)
CUMA HUTBESİ-KUL HAKKI  VE ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ

CUMA HUTBESİ-KUL HAKKI VE ÇALIŞANLARIN SOSYAL GÜVENLİĞİ

Muhterem Müslümanlar!
İslâm dininde çok özel bir yeri olan hak kavramı geniş anlamı ile: “Bir sözü, bir işi, yerinde zamanında ve gerektiği kadar söylemek veya yapmaktır.” diye ifade edilmiştir.

GENEL BİLGİLER

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve Otobüs Saatleri

Geyve - Adapazarı, Adapazrı Geyve Otobüs sefer tarifesi. Geyve otobüsü kaçta kalkıyor? Adapazarından son Geyve Otobüsü, Sefer tarifesi, geyve koop otobüs